Boğatekin: Danıştay kararı ırkçılık içeriyor

Danıştay’ın öğrenci andı kararına bir tepki de İslami Kardeşlik ve Dayanışma Platformu’ndan geldi. Platform adına açıklama yapan Yusuf Boğatekin, Danıştay kararının ırkçılık içerdiğini söyledi.

Genç caddesi üzerinde bulunan Dörtyol saat kulesi önünde toplanan İslami Kardeşlik ve Dayanışma Platformu, Danıştay’ın öğrenci andı kararını protesto etti. Platform adına açıklamada bulunan Yusuf Boğatekin “Bir dizi yasal kılıfla sarmalanmış bu Danıştay kararının özeti, uzun bir döneme yayılan ve zorlu bir mücadeleyle geriletilmiş, zayıflatılmış bulunan Kemalist bürokratik oligarşinin son dönemde gelişen ortamdan da cesaret bularak varlığını yeniden hissettirme çabasıdır. Danıştay söz konusu kararıyla Kemalist resmi ideolojinin muhafızlığı rolünü üstlenmiş bürokratik mekanizmanın sistem üzerinde vesayet anlayışından vazgeçmediğini, azgeçmeyeceğini, fırsat bulduğunda eski işleyişi hortlatmak tan geri durmayacağını göstermiştir” dedi.

Boğatekin, “Danıştay aldığı kararla bu ülkede yaşayan insanların resmi ideolojiye boyun eğmek ve itaatle mükellef olduğunu, hukuk ve özgürlük alanının bu çerçeveyle sınırlandırılması, daraltılması gerektiğini haykırmaktadır. Bu tutum açık bir dayatma ve inancımıza, onurumuza doğrudan bir saldırıdır. Okullarda çocuklara, gençlere dayatılan ant inancımızla çelişen cahili-tağuti bir zulümdür. Dolaysız, net bir ırkçılık içermektedir. Kişi tapınmasına, putlaştırmasına yönelik mesajıyla tam bir sapkın dini ritüel mahiyeti taşımaktadır”ifadelerini kullandı.

 

DMCA.com Protection Status