İş ve Aile Yaşamının Uyumu 2. Çeyrek 2018

TÜİK, İş ve Aile Yaşamının Uyumu Nisan-Haziran 2018 dönemini kapsayan ikinci çeyrek sonuçlarını açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Diyarbakır Bölge Müdürlüğü’nden alınan verilere göre,bakım sorumluluğu olanların 18-64 yaş nüfus içindeki oranı %42,9 oldu. 

Türkiye’de 2018 yılının II. çeyreğinde, 18-64 yaş grubundaki 49 milyon 819 bin kişinin %42,9’unu bakım sorumluluğu olanlar oluşturdu. Bu oran erkeklerde %41,2 iken kadınlarda %44,6 oldu.

İstihdamda olan 18-64 yaş grubundaki fertlerin %46,9’unun bakım sorumluluğu bulunurken bu oran erkeklerde %48,1, kadınlarda ise %44,2 olarak gerçekleşti. Diğer taraftan, işgücüne dahil olmayanların %38,7’sinin bakım sorumluluğu bulunurken erkeklerde bu oran %14,8, kadınlarda ise %45,9 oldu.

İstihdamda olup bakım sorumluluğu olanların %94,6’sını çocuk bakımı oluşturdu

İstihdamda olup bakım sorumluluğu olanların %94,6’sını çocuk bakımı oluştururken bu oran erkeklerde %96,5, kadınlarda %90,3 oldu. Diğer taraftan istihdamda olup bakım sorumluluğu olanların %5,4’ünü  15 yaşın üstünde bakıma muhtaç çocuk veya akraba bakımı oluşturdu. Bu oran erkeklerde %3,5, kadınlarda ise %9,7 oldu.

İstihdamda olup çocuk bakım sorumluluğu olanların %13,1’i bakım hizmeti aldı

İstihdamda olup 15 yaş altında çocuk bakım sorumluluğu olanların %13,1’i profesyonel bakım hizmeti kullanırken bu oran erkeklerde %11,7, kadınlarda %16,6 oldu. Çocuk bakım sorumluluğu olan istihdamdaki kadınların %12,8’i kurumsal bakım merkezini, %3,3’ü evde ücretli bakımı, %0,6’sı ise her ikisini birlikte kullandı.

İstihdamda olup 15 yaş üstünde bakıma muhtaç çocuk veya akraba bakım sorumluluğu olanların %35,9’u profesyonel bakım hizmetini kullanırken bu oran erkeklerde %15,5, kadınlarda ise %54,3 oldu. İstihdamdaki kadınların %53,7’si evde ücretli bakımı, %0,7’si ise kurumsal bakım merkezini kullandı.

Çocuk bakımını kendisi veya eşiyle birlikte yürüten kadınların oranı %52,2 oldu

İstihdamda olup, çocuk bakım hizmeti kullanmayanların %62,3’ü bakımı kendisi veya eşiyle birlikte yürütürken, bu oran erkeklerde %66,2, kadınlarda ise %52,2 oldu. Çocuk bakım hizmeti kullanmayan kadınların %15’i bakımı büyükanne, büyükbaba vb. desteğiyle sürdürdüğünü belirtirken, %14,8’i çocukların kendilerine bakabildiğini, %12,2’si ise bakım hizmetini pahalı bulduğunu belirtti.

Çalışan kadınların %83,3’ü çocuk bakımı nedeniyle iş düzenini değiştirmedi

İstihdamda olan kadınların %83,3’ü çocuk bakım sorumluluğu nedeniyle mevcut çalışma düzenini değiştirmezken %5,3’ü çalışma saatlerini azalttı, %4,1’i ise gelir artışı sağlayacak değişikliklere gitti.

DMCA.com Protection Status