Kentsel Dönüşüm İhaleye Çıkıyor!

Bingöl Belediyesi Mayıs Ayı İmar Toplantısında 2’nci etap kentsel dönüşüm projesinin, 12 Haziran’da başlayacağı ve 2’şer gün arayla 5 etap şeklinde ihalesi gerçekleştirileceği kararı alındı. Kira yardımları ise proje sonuna kadar devam edecek. Hak sahiplerinin, konutlarına girinceye kadar kira yardımından faydalanacağı, kentsel dönüşüm sürecinde mağdur edilmeyeceği belirtiliyor. 

Belediye Kültür Merkezi’ndeki meclis toplantı salonunda gerçekleştirilen imar toplantısında, 2’nci etap kentsel dönüşüm projesinin 12 Haziran’da başlayacağı ve 2’şer gün arayla 5 etap şeklinde ihalesi gerçekleştirileceği belirtildi. Kira yardımlarının ise, proje sonuna kadar devam edeceği belirtildi.

İHALE İLANDA, 12 HAZİRAN’DA İHALE GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Toplantıda meclis üyelerinin Kentsel Dönüşüm hakkında bilgi talep etmesi üzerine Belediye İmar ve Şehircilik Müdürü Mehmet Hanefi Barakazi, ihalenin 12 Haziran’da gerçekleştirileceğinin müjdesini verdi. Mehmet Hanefi Barakazi, “12 Haziran’da ihaleye çıkacak. 2’şer gün arayla, 5 etap ihale gerçekleştirilecek. İhale şu anda ilandadır. Sözleşmede belirtilen kira yardımı ile tarihler uyumludur. 12’sinde 1 etap, 14’ünde bir etap şeklinde, 2’şer gün arayla 5 etap şeklinde ihalesi gerçekleştirilecek” şeklinde konuştu.

YAZILI TAAHÜT VERİLDİ, HAK SAHİPLERİ KİRA YARDIMI KONUSUNDA MAĞDUR EDİLMEYECEK

Toplantıya Başkanlık eden Belediye Başkanı Yücel Barakazi ise, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ile yapılan görüşme gereği, kira yardımlarının evlerin sahiplerine teslim edilinceye kadar süreceğini belirterek, “Bakan Özhaseki ile görüşmüştük. Yazılı olarak talimat verdi, diyelim ki 36 ay sürecek. Evler sahiplerine teslim edilinceye kadar kira yardımları sürecek. Yazılı taahhüt verildi” dedi.

ÜNİVERSİTE’NİN İSTEDİĞİ ALAN REDDEDİLDİ

Gündemde ayrıca, Bingöl Üniversitesi’nin istediği alan görüşüldü. Üniversite’nin proje kapsamında istediği alanda Sancak Yolunun bulunduğu yolun kaldırılmasının trafiği olumsuz yönde etkileyeceği kanaatine varıldığı gerekçesi ile plan değişikliğinin reddine karar verildi.

Karar, Meclis tutanaklarına şu şekilde kaydedildi:

“Gündemin 6’ncı Maddesinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce Meclis Başkanlığına sunulan ve İmar Komisyonunca tetkik edilen plan değişikliği hakkındaki teklif görüşülerek yapılan müzakereler sonucunda; Bingöl Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığının 02.11.2017 tarih ve 4388 sayılı yazısı ile ekleri ilişikte gönderilmiş olup, söz konusu yazıda; ekli krokide gösterilen Belediye Mücavir alan sınırları içerisinde yer alan (C,D,E) harfleriyle gösterilen Alanların Bingöl Üniversitesi olarak imar planı ve imar planı değişikliğinin yapılması talep edilmektedir. Buna göre; Bu kapsamda dosya üzerinde yapılan incelemede Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan alternatif yol çalışmasının tamamlanmadığı görüldüğünden mevcut yolun kaldırılmasının trafiği olumsuz yönde etkileyeceği kanaatine varılmıştır, Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından yapılacak alternatif yol çalışmalarının tamamlanması sonucunda konunun tekrar Belediye Meclisinde görüşülmesinin uygun olacağı düşünülmüş olup Plan değişikliği talebinin reddine oy birliği ile karar verildi. Gereği için karar suretinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verilmiştir.”

YENİ KENTSEL DÖNÜŞÜM İLE SARAY MAHALLESİ’NDE İMAR DEĞİŞİKLİĞİ’NE ONAY

Saray Mahallesi’ndeki bir sitenin, mahallede yapılacak kentsel dönüşüm kapsamında konutların yeniden yapılacağı ve imardaki yolların yeni bir düzenleme ile imar planında değişikliğin yapılmasına karar verildi.

Karar, meclis tutanaklarına şu şekilde kaydedildi:

“Gündemin 6. Maddesinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce Meclis Başkanlığına sunulan ve İmar Komisyonunca tetkik edilen plan değişikliği hakkındaki teklif görüşülerek yapılan müzakereler sonucunda; Site sakinleri tarafından Belediyeye verilen 09/01/2018 tarih ve 930 sayılı dilekçede; Merkez Saray Mahallesi Gayret Sokakta bulunan Martı Apt. A/B/C Blokları ile Kerem Apt. C Blok Karanfil Apt. Sakinleri olarak Kentsel Dönüşüm kapsamında konutlarının yeniden yapılacağı, ekli krokide belirtilen şekilde yolların yeni bir düzenleme ile bu şekilde olmasının uygun olacağı nedeniyle imar planında değişiklik yapılması talep edilmektedir. Buna göre; Yapılan incelemede yukarıda talep edilen iki imar adası arasındaki yolun kaldırılarak konut alanına dönüştürülmesi ve Mekan sokağın doğrudan Özlem Sokağa birleştirilmesi ile ilgili yeni imar yolunun açılması halinde her hangi bir mağduriyetin oluşmayacağı, yolların daralmayacağı tespit edildiğinden bu doğrultudan yapılan İmar plan değişikliğinin 3194 sayılı imar kanunun 8/b maddesine göre onanmasına oy çokluğu ile karar verildi. Gereği için karar suretinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verilmiştir.” Çapakçur Gazetesi

DMCA.com Protection Status